АУМ или ОМ – Звукът на Вселената

АУМ или ОМ – Звукът на Вселената

АУМ или ОМ

Звукът на Вселената

Какво означава АУМ или още казано ОМ? – живота е установен в Бог.

Буквите A – асана, У – пранаяма и М – пратяхара, АУМ –  самадхи.

Това е съчетание от три звука „ААААА”, ”УУУУУ”, ”ММММ”  с техните специфични вибрации, комбинирани, често се изписват и пеят слято и звучат като два „ООО” и „МММ”. Това съчетание от звуци е наречено  Универсална, изначална *мантра от която произлиза всичко останало. Свещена сричка , която се изобразява като един символ представляващ стилизирана пиктограма ( Графичен символ) от три знака: буква на санскрит, полумесец и точка в горната част.

Изписани на санскрит* -КСА- А; КХУ- У; КТАМ-М. Повечето от свещените текстове са написани на санскрит**, но някои срички и комбинации от звуци не могат да бъдат преведени – те са чути в медитация на просветени йоги. Тези звуци имат специален характер на произход, който е космически и „АУМ” е един от тях – звуковата експресия на вибрацията на вселената. Смята се, че в мантрата „АУМ – ОМ” се съдържат в криптирана форма всички ведически мантри. Тази мантра е като холограма, която съдържа безброй светове.

 „АУМ” е изначалната и най – точната – съвършена мантра, символ на висшето съзнание. Помага ни да постигнем абсолютна свобода от всички ограничения на физическото тяло и ни освобождава от привързаност. Многократното повторение на звука „ОМ-АУМ“ има мощна сила, вибрациите на този звук събуждат и трансформират, развиват и разкриват духовна сила, помагат за отваряне на енергийни канали, прочистват аурата и успокояват ума, но трябва да се внимава. Това преминаване от материалния свят в духовния е за хора решили да се посветят изцяло на духовното си развитие. Когато се освободим от привързаност, ако сме семейни е много вероятно да се разделим с половинката и/ или децата, да се отдалечим от близките си, от материята във всяко едно от проявленията и. Медитирането върху тази мантра води до премахването на светските мисли, избледняване на физическия свят и ни свързва с абсолюта, освобождава ни от илюзиите на материалния свят и ни помага да излезем от цикъла „раждане – смърт”. Звукът „АУМ” символизира всичко което съществува, което е било и което ще бъде(минало, настояще и бъдеще). Може да се каже, че този символ означава енергията, която като цяло ръководи процесите на създаване, развитие и разпад на Вселената. Има различни кратки значения, като:

 • А – символизира речта;
 • У – ум;
 • М – дъхът на живота (душата).
 • А – символ на раждане, начало;
 • У – символ на развитие и трансформация;
 • М – означава разпадане, край.
 • А – директни проявления на Висшата Истина;
 • У – безграничните енергии на Абсолюта;
 • М – живи същества.

В Индия се смята, че свещения звук „Ом” – „Аум” е зашифрованото име на твореца –  абсолюта. Това е първият звук, прозвучал от Създателя с който се е родила Вселената. Първоначалният символ на реалността, която е извън времето и пространството, оживяваща тайната същност на човека, създавайки нашата реалност. Описано в свещените книги и е свързано с триадата на боговете:

 • А съответства на Брахма – творецът на Вселената.
 • У е символът на Вишну, който поддържа баланса и развитието в цялата Вселена.
 • М се свързва с Шива, разрушителя.

„В допълнение към олицетворението на индуската божествена троица, той сам по себе си е най-висшата мантра, символизираща брахман (най-висшата реалност) и вселената като такава. Трите му компонента (A, U, M) традиционно символизират Създаване, поддръжка и Унищожаване- категории на космогонията на Ведите и индуизма. Смята се също, че три звука символизират три нива на съществуване – рая (Сварга), земя (Мартия) и подземен свят (Патала). Те също символизират три състояния на съзнанието блян, мечта и реалност, – три пъти на ден и три човешки способности: желание, знание и действие. Във Ведите звукът „Ом“ е звукът на Слънцето и Светлината. Символизира движението нагоре, приближаването на душата към небесните сфери.”- Ом е свещен символ. Знак „ОМ“ (fondeco.ru)

Също и :

 • Сат – вечност;
 • Чит – знание;
 • Ананда – блаженство.

Още малко инфо от нета „Думата „АУМ“ идва от санскритския корен „ава“, който има до деветнадесет различни значения. Анализирайки тези значения в съвкупност, може да се тълкува „АУМ“ като символ на Силата, която:
-притежава универсални знания;
-управлява цялата вселена;
-предпазва от житейски нещастия;
-изпълнява желанията на вярващите и наказва невярващите;
-дава просветление.
Всъщност ом включва три независими звука (букви). Всеки от тях поотделно има свое значение.
Някои интерпретации:
Буквата А символизира „начало“, „раждане“ (adimatva); U символизира „развитие“, „трансформация“, „движение“ (utkarsha); M – „разпад“ (miti). Като цяло той олицетворява енергията, която контролира процесите на създаване, развитие и разпадане на Вселената или самия Бог.
Думата AUM се свързва с индуистката триада от богове. А съответства на Брахма, Създателя на Вселената; U – с Вишну, нейния Пазител; M – с Шива, Разрушителя. Целият символ се счита за обозначение на Брахман, от който произлиза Вселената, чрез който расте и съзрява и в резултат на което се слива.
Буквата А символизира състоянието на будност (jagrata-avastha), буквата U – състоянието на сън със сънища (svapna-avastha), а буквата M означава състоянието на сън без сънища (sushupta-avastha). Целият символ, заедно с полумесеца и точката, обозначава четвъртото състояние (turya-avastha), което съчетава останалите три и ги трансформира в състояние на самадхи.
Буквата А символизира реч (вак), У – ум (манас), М – дихание на живот (прана), а целият символ обозначава жив дух, който е само част от божествения дух. Три букви се тълкуват и като обозначения на три измерения: дължина, ширина и височина, а целият символ представлява Божеството, което не познава ограниченията на размерите и формите.
Буквите A, U и M символизират липсата на желание, страх и гняв, а целият символ означава съвършен човек (sthita-praja), чийто живот е установен в Бог. Трите букви символизират трите пола: мъжки, женски и среден, а целият символ обозначава всички творения заедно с Твореца.
Трите букви означават трите гуни или качества: сатва, раджас и тамас, а символът като цяло е гунатита (човек, който е преодолял ограниченията на гуните). Три букви означават три времена: минало, настояще и бъдеще, а целият символ е Създателят, който надхвърля ограниченията на времето. Те също така означават ученията, преподавани съответно от майката, бащата и гуруто, а символът като цяло представлява Брахма Видя – знанието за Аза, безсмъртното учение.
Буквите A, U и M представляват трите етапа на йога – асана, пранаяма и пратяхара, а целият символ олицетворява самадхи – целта, към която водят тези три стъпки. Трите букви представляват мантрата „Tat tvam asi“ („Това си ти“), или осъзнаването на божествеността в себе си.
Целият символ олицетворява това осъзнаване, освобождавайки човешкия дух от ограниченията на тялото, ума, интелекта и егото.”
Ом е свещен символ. Знак „ОМ“ (fondeco.ru)

А – се свързва с начала – в символиката на гласните тя се разглежда като символ на утвърждаване и начало, в алхимия, буквата А също представлява началото на всички неща. В някои култури и религии буквата А се смята за символ на единство поради връзката ѝ с числото 1. В монотеистичните религии тя представлява Вселената или Бога. Казват, че буквата сякаш събира сила от Земята, за да се издигне към небето. Някои я свързват с понятието за възникване, което е значимо в гръцката вяра за безсмъртие и божественост.

Хиндуистката традиция придава значение на определени звуци, букви и срички. Например буквата А в свещената сричка AUM -също написано Ом и се произнася A-U-M Смята се, че буквите У и М съответстват на Вишну (запазване), а буквите Шива (разрушение) и Брахма (съзидание). Според някои тълкувания в сричката се съдържа цялата същност на Вселената, така че А представлява началото, У символизира прехода, а М – дълбокия сън или края. – Символ на А – значение и смисъл (avareurgente.com)

Тълкование на буквите:

А
“ А” е емблема на човешкия ум. “А” означава умственият живот на човека.
Буквата “А” означава даване.
Буквата “А” означава закон на развитие.
Звукът “а” изразява радост.
“А” – закон на вечността. Най-силната буква, начало на всички неща, означава човек, който започва да се проявява. Буквата “А” е творческа гласна. Тя сама не създава, но е един творчески принцип .

У
“У” – човекът, който трябва да се движи.
“У” – отворена чаша, която очаква да се напълни с нещо.
“У” – разумно схващане на нещата.
“У” – което възприема любовта.

М
Какво означава буквата “М”? Тя означава стягане, затваряне на крана. И наистина, щом човек дойде до буквата “М”, нещо стегне човека, той затваря крана си и никому нищо не дава.
Буквата “М” означава закон на слизане и на качване, закон на противоречие.
“М” – единият крак е на сушата, другият – в морето.
“М” – закон за самопожертвуване.-
 Буквите (bratstvoto.net)

Трите му съставки (А, У, М) символизират още:

 • Съзиданието, Поддържането и Разрушението;
 • трите нива на съществуване — рай (сварга), земята и подземното царство (патала);
 • три състояния на съзнанието;
 • три способности на човека – желание, знание и действие.

Комбинацията от АУМ е обозначение на универсален ум, който чрез индивидуалното съзнание се проявява в божествените светове. Звукът „А“ е символ на материалния свят, звука „У“ е божественият ум и звука „М“ – символизира индивидуалното съзнание. В съответствие с друго тълкуване: „А“ означава произход, създаване, звука „У“ е процеса на развитие, а звука „М“ символизира силата на унищожението. Благодарение на тези звуци, съществуването на вселената става възможно. Това е Бог.

Как въздейства пеенето, слушането, и повтарянето наум на тази мантра.

На първо място, съзнанието се конфигурира с космическите вибрации, после се слива с подсъзнанието и възприемането на света и всички процеси, които се случват в него се променя – съзнанието се разширява. Човекът влиза в контакт с Абсолюта и изпитва духовен екстаз. Това състояние е невъзможно да се обясни с думи – трябва да се почувства. След разширяване на съзнанието се случва просветление – вътрешното разбиране на единството на Вселената и хармонията на всички процеси в нея. Започваме да разбираме себе си, същността и истинската си стойност.  Духът на човека се освобождава от оковите на материалното и е привлечен в духовните сфери. След това може да се случи състоянието на непривързаност и лекота. На психологическото ниво човек получава спокойствие и нов поглед към ежедневните проблеми. Житейските ситуации губят предишното си значение, защото е променена остротата на възприемане. В резултат на това човек става балансиран и спокоен. Истинското равновесие води до заздравяване и оздравяване на физическото тяло. Прочистването и отварянето на енергийните канали също води до подобряване работата на физическото тяло: човек е по-малко уморен, той се нуждае от по-малко храна и време за сън , осигурява се пълноценен енергиен обмен с околното пространство. Мантра не е просто набор от звуци, това е езика с който говори Вселената. За възприемането на тези вибрации не се нуждаем от ума. Тези вибрации директно влияят на нашето съзнание, подсъзнание и променят нашето тяло. Всеки набор от звуци носи ясно определена програма, има своята честота и ритъм. Мантрата „АУМ-ОМ „ е уникална мантра, защото в нея са включени всички елементи.

Практикувайки „АУМ”, първо търсим звука в тялото си. Произнася се на три плавно свързани етапа, докато вниманието се разпределя в различни области на тялото.  Започва от основата на гръбнака през зоната на корема („А“), след това се издига до гърдите към гърлото („У“) и завършва през носа в („М“), продължава 12 ангула(ширината на един пръст(няма точна мярка в милиметри или инчове, за всеки човек е според дебелината на пръстите на ръката)) над главата, където се разтваря сливайки се с Пространството. В идеалния случай звукът трябва да го усетим по целия чакров(***Чакри) стълб  – от опашката до последния прешлен на врата и продължава до над главата. Това е пътя на звука, след което продължаваме със съзнанието да усещаме вибрацията, която е беззвучна, като по този начин нашето съзнание се разширява до безкрая, свързваме се с Абсолюта. Това е медитация върху мантрата „АУМ”, което не е непрестанно повторение, а е едно изпяване, след което е медитация върху безмълвната вибрация която ни води до безкрая.

Първоначално се произнася първия звук и звучи като нещо между „а“ и „о“, „aaaoooo“, с отворена уста и само притваряйки устата, плавно преминаваме към втория звук, който звучи като „oooуууу”, затваряйки напълно устните за третият звук „ммммммммм“, вече се произнася през носа, създавайки определена вибрация.  „АУМ” се превръща в Аааааа-уууууу-мммммм, което често се пее като се сливат първите два звука „а” и „у” в  „о” и звучи като „Оооооммммм”. Това е звукова вибрация, което се произнася като напев в една тоналност.

При изпълнението на мантрата трябва да сме с изправен гръбнак, за това заемаме подходящата и удобна поза, ръцете може да поставим на нивото на гърдите в анджали мудра , или на коленете в джнана мудра

, затваряме очи, фокусираме вниманието си между веждите, поемаме дълбоко въздух през носа, без да напрягаме тялото и отваряме устата, като с издишването започваме да произнасяме „АаааУуууМмммм”, плавно затваряйки устата, заедно с това наблюдаваме вибрацията в тялото си, която се придвижва от началото на гръбнака-опашката до над главата, след което продължаваме да наблюдаваме само беззвучната вибрация на мантра и усещаме как се разширяваме в пространството.

Последната част на звука АУМ (М)  е като заключване на врата към външния свят и навлизане дълбоко навътре в самите нас, в търсене на последната, абсолютна истина. Звукът „М” е свързан със Сахасрара чакра(седма чакра-връзката с Божественото) – връзката ни с Космичната енергия.  Антената е гръбначният ни стълб и основен превключвател на всички входящи и изходящи сигнали.

„Гръбнакът ни е проводника на космическата енергия, която преминава по трите ни централни енергийни канала, когато се абсорбира от Космоса. Той е директната връзка с Космоса и върху него са разположени основните енергийни центрове (чакрите), които от своя страна са действителната връзка между физическото (материално и енергийно) и психическото ни тяло.” – За ПОЛЗИТЕ и ПОЗИТЕ накратко | zentera.org

Използването на мантра е механизъм за пренаствойване на честотата на уреда – нашето тяло.

Ако тройната природа на ОМ е третото измерение, като свещен звук над него е невидимото четвърто измерение, което не може да бъде разпознато от нашите сетивни органи, които служат за наблюдение във видимия физически свят. Това измерение не можем да опишем с думи, да изобразим с картина, то е непроизносимо, неизразимо, то е беззвучната тишина, следваща произнасянето на „АУМ”. Това е дълбока Тишина – няма звук, няма, движение, няма противоречия, няма я дуалността, само спокойствие във блаженство.

Обхващаща целия спектър на проявената Вселена и същински първоизточник на духовни прозрения( непроявената Вселена).

Звукът „ОМ-АУМ” съчетан с останалите мантри ги усилва, за това много често те започват и или свършват с него.

Всяка практика в Йога започва и/или свършва с мантрата „АУМ – ОМ“ и вече знаете защо. 🙂

Мантра се използва и като метод за отмерване на време, когато се практикува Пранаяма (Четвъртият стълб от 8-те стълба на йога философията или 8-те сутри на Патанджали. Тя се отнася до различни дихателни техники и упражнения, чиято цел е да ни дадат възможност да поемем контрол над дишането си.).

* МАНТРА – е санскритска дума, образувана от корена МАН – „мисля“ (оттам и „манас“ = ум на санскрит) и ТРА – средство, способ.

„Всъщност най-общото значение на МАНТРА е „способ за контрол на ума“. Но думата има и смисъл на „замисъл или мисъл, изразени като звук“. В този смисъл мантра може да означава както „молитва“, така и „химн“, „заклинание“, „съвет“ и „план“. Понеже е превод от санскритския, думата има много значения, но се прецизира от смисъла.

Maнтpaтa e звyĸ, cpичĸa или cлoвocъчeтaниe. Днec дopи cъвpeмeннaтa нayĸa пpизнaвa, чe цялocтнoтo ни cъщecтвyвaнe e cвъpзaнo c oтpaзявaнeтo нa eнepгиятa и paзличнитe нивa нa вибpaции. Bибpaциитe имaт cилнa вpъзĸa cъc звyцитe. Toвa oзнaчaвa, чe цялoтo ни cъщecтвyвaнe мoжe дa ce oпpeдeли ĸaтo вид звyĸ или cлoжнa aмaлгaмa oт звyци т.e. cъщecтвyвaнeтo пpeдcтaвлявa cбop oт мнoжecтвo мaнтpи.

Koгaтo пpoизнacятe звyĸ ce cъздaвa oпpeдeлeнa фopмa. Имa цялa нayĸa зa изпoлзвaнeтo нa звyцитe пo oпpeдeлeн нaчин, зa дa ce cъздaдe oпpeдeлeнa фopмa.

Мантра е най-висшият начин, достъпен за онези, които имат огромна духовна енергия. Чрез назоване на имената на вещите, събитията и явленията, те биват виквани към съществуване.“- Какво представляват мантрите и как могат да доведат до вътрешна трансформация? | NewAge.bg; „Върховната истина“(Парам-Атма): Мантра Тантра Янтра /От времето на Тантра (paraatmajiwaatmavedaanta.blogspot.com);

Допълнителни пояснения(мантра, янтра, мандала, сакрална геометрия):

ЯНТРА е вид геометрическа диаграма, съставена от триъгълници, както насочени нагоре /Шива/ или надолу /Шакти/, кръгове, квадрати, петоъгълници и др. наречени Сакрална геометрия. Янтрата може да бъде нарисувана върху хартия, дърво, плат или друг материал или директно върху земя или пясък.

 Когато откриете определената янтра, която да отговаря на вашата природа, това става вашата мандала, тя става носител на вашата същност.

Янтра се използва в най-бедните на духовна енергия светове и епохи и от най-бедните на духовна енергия същности. Янтра са всички технически средства. Янтра (Yantra) Йога – контрол върху геометричните форми.

МАНТРА и ЯНТРА не са едно и също нещо. Докато мантрата е звук, то янтрата е образ. Практикуването на янтра се състои в изобразяване и съзерцаване на образа. Той обикновено е графичен знак от санскритската азбука, или пък геометрични фигури, конфигурирани по определен начин- сакрална геомметрия. Счита се, че при съзерцание на тези фигури и в дълбока концентрация умът се разтваря в енергиите на янтрата. Това го наричат Янтра-йога =единение чрез янтра. Концентрирайки се върху образа на янтрата, съзнанието трябва да се освободи от своята зависимост от образите в света (от привличането и отблъскването на образите). Счита се, че това е начин за очистване на ума и сетивата. Янтра може да бъде и изображението на някое божество – т. е. неговата икона. Защото се счита, че божеството прониква своя образ. Така чрез съзерцаване на янтрата, ти се свързваш с божеството.“ –http://paraatmajiwaatmavedaanta.blogspot.com/2017/11/blog-post_23.html

 МАНДАЛА означава „кръгла форма“. Това е като магически кръг зареден с космическа енергия. Повече по темата може да видите в личния ми блог. – Създаване на мандала | zentera.org

 САКРАЛНА ГЕОМЕТРИЯ – всичко в света е свързано с нея, тя е основата на творението и е безупречн,. Всичко, което съществува в света или някога е било сътворено, е създавано по този образец и има в основата си сакрална геометрия.  Древните духовни учения, които все повече и повече се потвърждават от изследванията на съвременните учени, свидетелстват, че нашата Вселена е построена, в съответствие с определени математически закони, на основата на редица геометрични фигури, наричани в езотериката символи на сакралната геометрия на Вселената.

Различни значения на тези фигури изобразявани в янтри и мандали :

„Квадратът (кубът-„кааба“, „кивот“) и хоризонталите – елемента притхиви (земя);

Диагоналите – елемента ваю (въздух);

Кръгът- елемента апас (вода);

Триъгълникът (конус, пирамида) с върха нагоре и вертикалите – елемента теджас (огън);

Триъгълникът (конус, пирамида) с върха надолу и хоризонталите – елемента вода (апас);

Точката – квинт-есенцията, етер (вакуум).

Първото измерение е една проста линия.

Второто измерение е квадрат.

Третото измерение е куб.

Четвъртото измерение е тесаракт.

Петото измерение е пентеракт.

Нашето възприятие в момента се намира в третото измерение. Има много и различни фигури които участват в устройството на всичко което виждаме. Нашата вселена(материя, маса, тъкани, реалност), се състои от форми като тези. Създателя е внесъл в телата ни цялата свещена геометрия на Вселената.“ – https://ledipasvir.ru/bg/mantra/the-meaning-of-geometric-shapes-symbols-of-geometric-figures-and-ideograms.html

Най-известни символи – значение:

https://hicomm.bg/lubopitno/neizvestnoto-znachenie-na-naj-izvestnite-simvoli.html

 ** САНСКРИТ ИЛИ САМСКРИТ

„В Хиндустан наричат този език саМскрит. Думата е съставена така сам-скрит-и, и означава свещен, таен, скрит от хората език. Нашият възрожденец и общественик Георги Раковски пише за това в “Българска старина” от 1865 г. Sanskrit го пишат на Запад, позовавайки се на произход от San Escrito, San Scriptum” – https://langkochev.blogspot.com/2018/01/blog-post.html

*** ЧАКРИ – Думата „чакра” е на санскрит, превежда се като колело или диск и тук  може да направим аналогия с старата българската дума(заемка от турски) чекрък. Можем да ги разглеждаме като енергийни сфери(всъщност са два конуса-вихър от енергия, чийто върхове са един срещу друг в центъра, образно казано сфера), излъчвани от нервните сплитове на централния нерв по гръбначния стълб. Освен на нервните възли, те съответстват и на жлезите с вътрешна секреция, както и на физиологични дейности като дишане, храносмилане и размножаване. Всеки човек има седем основни чакри, които са разположени вертикално, от основата на гръбнака до върха на главата.

Системата на чакрите е древна метафизична система, която подхожда просто и систематично. Ние можем да „работим върху себе си“ , като работим поотделно върху всяка една от чакрите, макар те да са взаимно свързани и да си влияят една на друга. Най-общоприето е, че Основните чакри са 7 на брой(или 11, но в този материал се разглеждат 7), и има още много на брой второстепенни. Основните са разположени по протежението на гръбнака до върха на главата(допълнителните 4 под гръбнака и над главата). Чакрите управляват и носят енергия в нервните снопчета и органите, всяка една чакра е свързана с конкретен орган. Ако някой от тези енергийни центрове е блокиран, то тогава енергията не може да преминава свободно в тялото и да го поддържа здраво и балансирано. Чакрите изразяват нашето емоционално, физическо, умствено и духовно състояние. – https://chakra.newage.bg/чакрите-основни-познания-за-работа-с-тях.

И един линк да чуете една интерпретация(мантра е лична практика и за всеки вибрира различно) на тази мантра:

(166) AUM CHANTING ~ OM at 396 Hz | Universal Mantra ➤ Dissolves Negativity, Removes Fear – YouTube

Можете да я слушате, пеете или въртите наум под всякакви вариянти, съпроводи, тоналности и т.н. но бъдете внимателни, правилното мантруване води до качествени изменения на личноста ви! Бъдете здрави! Практикувайте ЙОГА!

За още информация по подобни теми може да погледнете тук:

Зентера Блог | zentera.org

С Благодарност Елена Иванова !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодекс на групата(Профилактика на Здравето)

Кодекс на групата(Профилактика на Здравето)

Кодекс на групата(Профилактика на Здравето)

Кратка тема

Здравето, какво е нужно за да сме здрави?

Кога се разболяваме? – Освен, че сме обект(жертва) на фармацевтичната индустрия и сме част от плана за разпределение на света, то има и други причини точно ние и точно сега да се разболеем по определен начин или от определено заболяване. Една такава причина е когато сме сбъркали нещо(наранили някой невинен, или сме постъпили несправедливо и т.н. ) и трябва да се поправим или да понесем някакво наказание за да има равновесие. Ако нещо бъркаме ни се дават знаци първо малки(боли ни коляно..ръка..) , леки и ако не успяваме да ги прочетем и не променяме посоката си на развитие, мисли и действия то тези знаци се засилват до момента в който ни се дава мн. сериозно заболяване или катастрофа. Буквално ни правят Стоп. Какво става? – когато сме болни ни се отнема енергията,  за да не направим нещо лошо и ни се дава токова енергия колкото да помислим , защо ни се случва всичко това. Да потърсим корена на причината да сме в това състояние. Като правилното е да потърсим в себе си причините на нашето страдание, никога и нищо не е отвън( освен самата провокация понякога).  Въпроса който трябва да си зададем не е „Защо на мен?”, а е „Къде сгреших”? През страданието се учим, променяме и ставаме по добри или избираме да останем в него и да се влошаваме. Болестта е дар, тя е възможност да се променим. Когато си дадем сметка и обещаем  да се променим в положителен аспект, да станем помагащи и състрадателни или дадем обет за доброта, тогава има шанс да превърнем болестта в изцеление. Да бъдем честни и искрени със себе си и другите, да бъдем добри и състрадателни, да бъдем толерантни търпеливи и приемащи…все трудни задачи в днешното ежедневие което е толкова шумно, че не чуваме собствения си вик за помощ , а когато не чуваме душата си…тялото дава не двусмислен знак. Нужно ли е да се разболяваме за да чуем душата си? – Не!- Нужно е да започнем от днес да слушаме душата си, да си създадем норми и навици с които да бъдем полезни за нас самите през по-висшия ни аспект. От какво се нуждае Душата? Какво е нужно за да сме здрави? Отговорът е Чистота. Да бъдем чисти не само отвън-душ, дрехи, пространство около нас и т.н. във физическото измерение, но да бъдем чисти и отвътре- мисли, намерения, постъпки. Когато едно от двете е замърсено баланса в нас е нарушен. Стремежа на душата и тялото е към лекота, свобода и любов, всяка нечистота е тежест, която ни пречи. Нечистите мисли могат да разболеят както нас така и хората които обичаме, когато лъжем, когато сме маниполативни, когато умишлено нараняваме и т.н.. Важно правило е да бъдем честни за да сме чисти. Какво правим ако ние се стремим към добродетели , а средата в която сме поставени е изпитание за тях? – Наблюдаваме, това е нашата почва за развитие, колкото по-трудно толкова по-висока цел сме си поставили, това е нашата възможност за развитие. Всяка случка, човек, емоция е урок който може да научим или не, всяко изпитание е стълбичка към това което сме си поставили като висша цел. Ако сме заявили на Вселената, че ще сме търпеливи то тя веднага ще ни прати възможност да изпробваме това качество, и ако се справим с лекота и егото каже Ехей..аз съм много търпелив човек! – тогава ще имаме нова по-трудна възможност да оправдаем това твърдение. Всяка ситуация, човек и емоция  е възможност за израстване и трансформация. Ако искаме да сме здрави е нужно да бъдем съзнателни към мислите, действията и решенията си, да сме отговорни към хората , себе си и последствията, да не поемаме обещания които не можем да изпълним, да бъдем честни, искрени и точни(конкретни) и  да работим за повишаване на вътрешната си доброта. Ако се грижим за някой който не е способен сам да се погрижи за себе си(деца, болни хора и т.н.) прилагаме същите правила за вътрешна и външна хигиена  към него и за него (задължително е : да влизаме при болен с други дрехи – те служат като психически щит за да не прихванем от симптоматиката на болния и в последствие да се разболеем и ние от същото, както и като мярка на хигиена, като след среща с такъв човек освен дрехите е нужно да си вземем душ и да се опитаме да отидем по малка нужда(уринираме), като предпазни мерки да не поемем от неговата симптоматика). Когато сме болни или член от нашето семейство е болен  от заразна болест е важно да предупредим и да си останем в къщи, така вероятността да не допринасяме за разпространение на болестта е по-голяма. Нужно е да сме грижовни не само към себе си, но и към останалите хора, и въобще към всичко което ни заобикаля. Темата е обширна и има доста неща които могат да се запишат, но за сега толкова. На кратко какво е важно за да сме здрави:

1. Чистота – отвън/вътре.

2. Здраве – отговорност към себе си/към другите.

3. Да си задаваме правилни въпроси – Къде сгреших? Как да(си) помогна? И.т.н.

4. Болестта е дар – възможност за трансформация и развитие, уроци.

5. Мерки за безопасност – чистота, непривързаност, отговорност.

6. Движение – в частност Йога(както и други форми на здравословно раздвижване на тялото).

7. Творчество – всяка форма на творене- създаване на материя от чиста енергия или моделиране на материя или енергия с помощта на нашето въображение и чиста любов е здраве(рисуване, танцуване, музика, писане, готвене, цветна градина и т.н.).

Бъдете ЗДРАВИ!

Елена Иванова

Защо да заместим храната с упражения?

Защо да заместим храната с упражения?

Защо да заместим храната с упражения?

Каква е връзката между храната и нервната система? – Основната функция на нервната система е осъществяването на връзките и обмяната на информация  от външната среда  и от самия организъм. Мозъкът постоянно прави проверка посредством нервната система, какво е на вън(студено,топло,морко…) и какво е вътре(гладен, жаден, пика ми се…) за да може да реагира – да издаде подходящите команди, ако е студено – облечи се, ако сме гладни – хапни, за да поддържа живота и нормалните функции на всички органи в тялото.

Нервната система се подразделя на две подсистеми – централна нервна система (ЦНС) и периферна нервна система (ПНС). Първата е образувана от главния и гръбначния мозък, а втората от ганглиите, нервите, нервните сплитове и нервните окончания.

Периферната нервна система се разделя на вегетативна нервна система и соматична нервна система.

Вегетативната нервна система инервира всички вътрешни органи – дихателна, храносмилателна, ендокринна, сърдечно-съдова система и пикочо-полова, а също и гладките мускули, като допринася за поддържането на постоянство на вътрешната течна среда в организма. Гръбначният мозък представлява връзката между мозъка и периферната нервна система.

Соматичната нервна система осъществява възприемането на сигналите от заобикалящата ни среда и регулира волевите движения на скелетните мускули.

Вегетативната(автономна) нервна система, поради своите анатомични и функционални особености, се разделя на два дяла: симпатиков и парасимпатиков.

Първият дял  – симпатиковия – инервира почти цялото тяло, който се занимава с реакциите „бий се или бягай”, за оцеляването, предимно стимулиращ. Симпатикусовата нервна система е водеща в състояние на стрес. Човек е агресивен и възбуден. Мозъкът произвежда хормоните на стреса, увеличава се сърдечната честота, кръвта се преразпределя към активните скелетни мускули, а съдовете на вътрешните органи и червата се свиват, функциите на стомашния тракт се потискат. Този отговор се предизвиква от психоемоционален стрес, страх, болка, гладуване, студ и др. Стресът влияе и на хипоталамуса, хипофизата, надбъбречните жлези, произвеждат се в голямо количество кортикостероиди. Тези хормони помагат за адекватен  отговор в условията на стрес, но в същото време предизвикват значително подтискане на имунната система. Стресът напълно обърква функциите им.

Вторият дял – парасимпатиковия – инервира само определени области, той се занимава с функциите „почивка и храносмилане” в тялото, предимно отпускащ. Намалява се сърдечната честота, увеличава се подвижността на червата, свива се жлъчния мехур, отпускат се  сфинктерите на гастроинтестиналния тракт. Успокоява се дейността на вътрешните органи, забавя се дишането, и така се „пести“ от силата и енергията на човека.

Вегетативната нервна система е независима от нашата воля, както показва още името и автономна. Тя дрейства без прякото участие на нашето съзнание т.е. автоматично. Йога използва забележителни похвати за въздействие върху нея и на практика  се преодолява нейната автономност, като я прави волева нервна система. Това става чрез определени асани и постоянна практика, които влияят на един  много специален нерв и това е Нервус вагус.

Нервус вагус или блуждаещ нерв съдържа двигателни, сетивни и парасимпатикови влакна. Той е най-дългия от всички черепно-мозъчни нерви и има разклонения към по-голяма част от вътрешните органи. Ядрата му се намират в продълговатия мозък, излиза в зони достъпни за въздействие – очните ябълки, слуховия проход и ушната раковина, мускулът свивач на гърлото, мекото и твърдото небце, основата на езика.  Спуска се надолу от двете страни на шията, покрит отпред от яремната вена и сънната артерия. Двигателната му част – инервира мускулите на гръкляна, сетивно и парасимпатиково – лигавицата на гръкляна, щитовидната жлеза, тимусната жлеза, ларинкса и трахеята.  Блуждаещият нерв навлиза в гръдната кухина заедно с хранопровода и го инервира, от там развива клонове за бронхите, белия дроб и околосърцевата торбичка. Заедно с хранопровода нервът навлиза в коремната кухина и образува заедно със симпатиковите влакна нервни сплитове. От тях излизат разклонения към черния дроб, далакът, бъбреците,  панкреаса и по-голяма част стомашно-чревния тракт, изключение прави само крайната част на дебелото черво.

“Високият вагусов тонус подобрява функцията на много системи в тялото, като това води до по-добро регулиране на кръвната захар, снижава риска от удар и сърдечно-съдови заболявания, снижава кръвното налягане, подобрява храносмилането посредством по-доброто производство на основни стомашни и храносмилателни ензими и намалява мигрените. По-високият вагусов тонус също така се свързва с по-добро настроение, снижаване на депресията, по-малко безпокойство и по-голяма издръжливост на стрес. Една от най-интересните роли на вагусовия нерв е че той в основни линии следи микробиома (стомашно-чревната микрофлора) и задейства отговор за модулиране на възпалението на база на това дали или не засича патогенни спрямо непатогенни организми. По този начин стомашният микробиом може да въздейства положително на настроението, нивата на стрес и да снижава цялостното възпаление, а оттам и болката, причинена от него.

Ниският вагусов тонус се свързва със сърдечно-съдови заболявания и удари, депресия, диабет, синдром на хроничната умора, влошаване на познавателната функция, и с много по-високи проценти на възпалителни заболявания. Възпалителните заболявания включват всички автоимунни заболявания (ревматоиден артрит, възпалително заболяване на червата, ендометриоза, автоимунни тироидни заболявания, лупус и така нататък)” – източник ( https://zdravivsekiden.com/)

Тонуса на вагусовия нерв може да се регулира чрез различни практики. Някои от тях ние правим несъзнателно, но сега вече ще правим съзнателно(всяко нещо в което вложим съзнание, работи двойно за нас). Ето някои от тях:

Говорене – Вагус нерва е свързан с гласните струни, механичното действие го стимулира, действа като масаж на нерва.Тук препратката към йога е асани и техники в които се използва звук, рязко пускане на гласа заедно с издишването. Вибрацията от звука действа стимулиращо на нерва.

Тананикане(пеене) – по същия начин, за това навремето хората са казали „Който пее, зло не мисли.“ , този човек е лишен от агресия, той е весел и спокоен. Като тук препратката към йога е пеенето на Мантри. Мантруването освен стимулиране на парасимпатиковата нервна система  освобождава ума, дава му почивка(и за това ще има тема).

Миене на лицето със студена вода –  полезно действие, недоказано научно но факт. Препратка към йога е практиката при която дланите се поставят върху затворените очи за кратко след някои физически пози, получава леко докосване на очните ябълки с непосредствено стимулиране на нервус вагус.

Дишане – става дума не за ежедневното дишане, което обикновено е плитко, а за дълбокото диафрагмено дишане. Тук отново препратка към йога – „Пранаяма“. Йога е не само физически упражнения, както казах, а йога е Дишане. Освен, че без дишане не може да правим йога(което автоматично значи живот – дишането е живот), то в практикуването на йога има специфични и точно определени видове дишане. Точно тези дишания имат голямо въздействие върху нервната система. За тях ще напиша в процеса на нашето просвещаване в йога. Разбира се като имена са „Шитали“ – любимо ми е за това го споменавам първо – това е охлаждащо дишане, „Брамари“ – което е звучно със звук, като бръмченето на пчела, Алтернативно дишане  „Нади Шотхана“, Огнено дишане „Капалабати“, да не забравя и другото любимо дишане  „Уджай“ – най-често обяснявано, като дишането на Дарт Вейдър от Междузвездни войни и т.н. Отново ще кажа, че за нетърпеливите има мн инфо в нета, но съм длъжна да ви предупредя за две неща.

Едното е , че при неправилна геометрия на асаните, може вместо да си помогнете много да си навредите и проблема, който имате да не се оправи с „йога“, а да се задълбочи. Така че 1-во важно правило е правилна геометрия на ставите. Второто важно нещо е, че всички практики работят не само на физизическо ниво, и е много опасно ако са водени от недостатъчно подготвени хора, за това източника ви на информация и практика трябва да е проверен, сертифициран и с достатъчен опит за практиката която преподава. Можете да четете, да се информирате, но проверката на информацията и практикуването е добре да стават с помощта на Истински учител. За това казвам, че аз само ви давам малко информация и насоки, за да ви докосна до йога, а който иска да се задълбочи му трябва Учител(скоро и аз, само за начинаещи).

Йога – както стана ясно Пранаяма, дишането като част от йога, също дишането като всеки дъх и всяко издишване  поза във Виняса практиката, така също има набор от асани, които стимулират по конкретно вагус нерва. Това са всички обърнати пози, като Рало(Халасана/Halasana), Свещ(Сарвангасана/Sarvangasana) и Риба(Матсясана/Matsyasana), всички положения в които Джаландара банда е заключена, може да прочетете повече тук :

https://lotos4ever.com/dzhalandhara-bandha-i-tsaritsata-na-yoga/

Достоверен ориентир, че правилно сте изпълнили практиката и тя работи за вас ефективно е повишеното слюнкоотделяне. Когато ума е спокоен и релаксиран, по-лесно се стимулира слюнкоотделянето.

Медитация – дали като част от йога или всеки е намерил своя начин за релакс, медитацията е една много важна практика за връзка със самия вас и връзка с общото съзнание, един контакт и преживяване с вас и вселената на друго ниво. Също ще има отделна тема, защото да медитираш не е просто да седнеш и ума ти да блуждае, напротив това е контрол над ума, в който ти му казваш – Спри. Тук е момента да сложа един много важен паралел между Медитация и Релакс. Да правиш релаксация е различно от медитация. Много широко разпространено е водена медитация – Няма такова нещо, всяко нещо в което ума е ангажиран Не е Медитация, това е релаксация. Много е важно да се разбере границата между двете. Едното е да ангажира ума с определени хубави изживявания и тялото да почива, а другото е да го освободи от всякаква мисъл, да си почине, да се свържем с първоизточника, да релаксираме на друго ниво. Нещо като рестарт на системата, след което ума ни работи по-добре, по-адекватно и с пълен капацитет.

Та след толкова информация да се върна на въпроса „Защо да заместим храната с упражнения?“, ами защото вече ви е ясно, коя нужда поражда желанието ни да си хапваме. Може да заместим тази нужда вместо с храна с упражнения, които да стимулират парасимпатиковата нервна система, в частност Вагус нерва. По-горе има лесни практики, които да направят това.

Пейте си..пък дори да не е Оммммм, плискайте си лицето с вода дори да не е от бистро планинско поточе…дишайте дълбоко и с усмивка! За тези които искат повече ще има и упражнения на по-късен етап от моята подготовка. Лесна практика е  наклон на главата нагоре и надолу,  наклон на главата към дясно и ляво рамо, кръгче с главата по часовника и после обратно на него. За тези упражнения е важно да се правят мн бавно и внимателно. Може да практикувате и обърнатите асани, но за тях от мен по нататък ще има информация и практики,  ако искате сега – намерете добър учител. До тогава Целувайте се!

Целувайте се Много и с език! Това също е една добра практика известна с много положителни ефекти!!

До скоро!

Втора чакра на кратко

Втора чакра на кратко

Втора чакра

Блокирано състояние
*Чувството за вина е вашият естествен емоционален фон.
*Чувствате се използван, наранен, и не вярвате,че може да бъдете обичан за това, което сте.
*Не се доверявате на чувствата си, страхувате се да ги покажете.
*Критикувате и осъждате.

Балансирано състояние
*Наслаждавате се на живота.
*Създавате здравословни любовни връзки с хора, които ви почитат.
*Имате осъзнаване за своята сексуалност и я възприемате като една от най- мощните креативни енергии.
*Радостта е вашето естествено състояние.

Практики за балансиране на втора чакра:
Работа с вътрешното дете, освобождаване на вината, ориенталски танци, йога асани, въздействащи върху втора чакра, спа удоволствия, работа с матрицата на осъждането и критиката, изследване и лечение на Сянката, семейни констелации.

от Моника Караолис-Родригес

Артрит

Артрит

Артрит

Артритът е събирателно понятие за над 100 вида заболявания с общи симптоми като скованост и болка в ставите.
Основни форми на артрит:
* Остеоартрит – възниква при износване на ставния хрущял, покриващ костната повърхност, обикновено на опорни стави (колянна или бедрена). В ставата се натрупва излишна течност, която предизвиква оток и болка.
* Ревматоиден артрит – резултат е от възпаление на съединителната тъкан на ставите, а понякога и на хрущяла. Болното място се подува, усеща се скованост и болка. Заболяването обикновено започва от пръстите на ръцете, краката и от китките.
* Инфекциозен артрит – представлява възпаление на ставите в следствие на бактериална инфекция. Заразяването става чрез попадане на бактерии в рана или при наличие на друг възпалителен процес в организма, например при туберкулоза, гонорея или инфекция на пикочния тракт.
* Подагра – причинява остри ставни болки и е резултат от високите стойности на пикочната киселина в кръвта, поради което тази киселина кристализира и се отлага в ставите. Повишените ѝ нива в организма може да се дължат на незадоволителната работа на бъбреците.Често се засяга само една става, обикновено на големия пръст на крака. По време на пристъп тя се зачервява, подува и е силно болезнена.

Лечение
* Покой и упражнения
При възпалена или силно болезнена става се препоръчва покой. Когато почувствате подобрение се заемете с всекидневни половин часови упражнения за раздвижване на ставата, без да я претоварвате. Прилагайте и техники за заздравяване на мускулите, за да регулирате образуването на вътреставната смазваща течност и да постигнете еластичност на околоставните мускули.
Всекидневните занимания помагат за отпускане на мускулите, подобряват еластичността на ставите и позволяват да се намали дозата на болкоуспокояващите лекарства. Плавните движения стимулират имунната система и циркулацията на кръвта и лимфата.

от Моника Караолис-Родригес

 

Метода ОФТ/OFT – Original Feeling Touch/Докосване до изначалното чувство

Метода ОФТ/OFT – Original Feeling Touch/Докосване до изначалното чувство

Метода ОФТ/OFT – Original Feeling Touch/Докосване до изначалното чувство

OFT e мануална терапия, чрез която създаваме пространството , така че стреса и напреженията в тялото да бъдат трансформирани и освободени отново в живота на  човека под формата на светлина. OFT не е просто терапия или екзотичен масаж. OFT просто дава възможност да се поддържа вътрешното пространство и дава безусловна подкрепа на човека, който получава сесията.

При този метод не се опитва да се извърши корекции в хората или да ги промени по някакъв начин, а просто им дава подкрепа. Човекът трябва осезаемо да усеща тази подкрепа и да е съвсем наясно, че няма да бъде осъждан, да изпитва чувство за вина и няма да има от какво да се срамува. В OFT се учим как да подхождаме към самия живот.

Какви са ползите от една OFT-сесия?

На първо място човек се освобождава от вътрешното напрежение. В повечето случаи ясно осъзнава какво е неговото вътрешното състояние. На повърхността започват да излизат дълбоко стаени чувства и усещания, за които дори не сме подозирали. След сеанса и в следващите няколко дни, дори седмици, човекът обикновено преживява дълбока трансформация и се освобождава от блокирани емоции, които дълго време не са позволява нормалното протичане на енергиите в тялото и от своя страна са довели до психическа и физическа болка и страдание. Тъй като носим в себе си товара на тежки емоционални поражения от най-ранното детство, за които не си даваме сметка и дори сме забравили, понякога се налага да се проведат още една или две сесии, за да се достигне до най-дълбоките нива на нашата същност, а резултатите са очевидни и силно впечатляващи.

Методът OFT е разработен от Андрю Кенет Фретуел с цел освобождаване на жизнените енергии, които са блокирани от различни емоционални преживявания и травми. Само когато енергията бъде освободена на физическо ниво, можем да кажем, че е настъпило истинско изцеление и промяна. След сеанса вътрешната енергия, която преди е била използвана от организма да задържа и потиска травмите и болезнените преживявания скрити от съзнанието, сега вече е на разположение за по-пълноценно и радостно преминаване през живота.

Създателят на метода OFT

Андрю Фретуел е роден във Великобритания и е прекарва ранните си години като професионален музикант. На 21-годишна възраст преживява силно духовно изживяване, което изцяло променя възприятието му за света.

След това, опитите да интегрира това преживяване в ежедневието си, го отвеждат на пътешествие, на което среща различни учители и различни системи за саморазвитие.

През 1983 той среща основния си таоистки учител – майстора Мантак Чиа, от когото е получава „Седемте алхимични формули на безсмъртието“, които са предадени на Мантак Чиа от бретарианецът и таоистки отшелник „One Cloud“.

Докато учил с Мантак Чиа, Адрю осъзнал колко са важни физическите и емоционалните ни тела, тъй като те са съдове за най-високите вибрации на нашия дух. Оттогава той посвещава живота си на това, да опрости и да изясни какво всъщнист означава това в нажето ежедневие и как всеки един наш избор може или да ни освободи, или да ни ограничи.

Голямата страст на Андрю в живота е да сподели своето разбиране, съчетано с практични приложения, за това как да интегрираме душата и личността си в цялото. И точно румънското училище за Вътрешна алхимия е органицазията, която беше създадена за тази цел.

Докосване до първоначалното чувство (OFT) и WuJi Gong  www.wuji-gong.org  са основните начини, чрез които хората за пръв път се срещат с Вътрешната Алхимия, която интегрира душата.

Мария Цветкова

Ако искате да се свържете с нас може да ни пишете на [email protected]  или да се обадите на 0887243145.

Може и да ни последвате във фейсбук –  https://www.facebook.com/OFT-Bulgaria-110575180515079