АУМ или ОМ – Звукът на Вселената

АУМ или ОМ – Звукът на Вселената

АУМ или ОМ

Звукът на Вселената

Какво означава АУМ или още казано ОМ? – живота е установен в Бог.

Буквите A – асана, У – пранаяма и М – пратяхара, АУМ –  самадхи.

Това е съчетание от три звука „ААААА”, ”УУУУУ”, ”ММММ”  с техните специфични вибрации, комбинирани, често се изписват и пеят слято и звучат като два „ООО” и „МММ”. Това съчетание от звуци е наречено  Универсална, изначална *мантра от която произлиза всичко останало. Свещена сричка , която се изобразява като един символ представляващ стилизирана пиктограма ( Графичен символ) от три знака: буква на санскрит, полумесец и точка в горната част.

Изписани на санскрит* -КСА- А; КХУ- У; КТАМ-М. Повечето от свещените текстове са написани на санскрит**, но някои срички и комбинации от звуци не могат да бъдат преведени – те са чути в медитация на просветени йоги. Тези звуци имат специален характер на произход, който е космически и „АУМ” е един от тях – звуковата експресия на вибрацията на вселената. Смята се, че в мантрата „АУМ – ОМ” се съдържат в криптирана форма всички ведически мантри. Тази мантра е като холограма, която съдържа безброй светове.

 „АУМ” е изначалната и най – точната – съвършена мантра, символ на висшето съзнание. Помага ни да постигнем абсолютна свобода от всички ограничения на физическото тяло и ни освобождава от привързаност. Многократното повторение на звука „ОМ-АУМ“ има мощна сила, вибрациите на този звук събуждат и трансформират, развиват и разкриват духовна сила, помагат за отваряне на енергийни канали, прочистват аурата и успокояват ума, но трябва да се внимава. Това преминаване от материалния свят в духовния е за хора решили да се посветят изцяло на духовното си развитие. Когато се освободим от привързаност, ако сме семейни е много вероятно да се разделим с половинката и/ или децата, да се отдалечим от близките си, от материята във всяко едно от проявленията и. Медитирането върху тази мантра води до премахването на светските мисли, избледняване на физическия свят и ни свързва с абсолюта, освобождава ни от илюзиите на материалния свят и ни помага да излезем от цикъла „раждане – смърт”. Звукът „АУМ” символизира всичко което съществува, което е било и което ще бъде(минало, настояще и бъдеще). Може да се каже, че този символ означава енергията, която като цяло ръководи процесите на създаване, развитие и разпад на Вселената. Има различни кратки значения, като:

 • А – символизира речта;
 • У – ум;
 • М – дъхът на живота (душата).
 • А – символ на раждане, начало;
 • У – символ на развитие и трансформация;
 • М – означава разпадане, край.
 • А – директни проявления на Висшата Истина;
 • У – безграничните енергии на Абсолюта;
 • М – живи същества.

В Индия се смята, че свещения звук „Ом” – „Аум” е зашифрованото име на твореца –  абсолюта. Това е първият звук, прозвучал от Създателя с който се е родила Вселената. Първоначалният символ на реалността, която е извън времето и пространството, оживяваща тайната същност на човека, създавайки нашата реалност. Описано в свещените книги и е свързано с триадата на боговете:

 • А съответства на Брахма – творецът на Вселената.
 • У е символът на Вишну, който поддържа баланса и развитието в цялата Вселена.
 • М се свързва с Шива, разрушителя.

„В допълнение към олицетворението на индуската божествена троица, той сам по себе си е най-висшата мантра, символизираща брахман (най-висшата реалност) и вселената като такава. Трите му компонента (A, U, M) традиционно символизират Създаване, поддръжка и Унищожаване- категории на космогонията на Ведите и индуизма. Смята се също, че три звука символизират три нива на съществуване – рая (Сварга), земя (Мартия) и подземен свят (Патала). Те също символизират три състояния на съзнанието блян, мечта и реалност, – три пъти на ден и три човешки способности: желание, знание и действие. Във Ведите звукът „Ом“ е звукът на Слънцето и Светлината. Символизира движението нагоре, приближаването на душата към небесните сфери.”- Ом е свещен символ. Знак „ОМ“ (fondeco.ru)

Също и :

 • Сат – вечност;
 • Чит – знание;
 • Ананда – блаженство.

Още малко инфо от нета „Думата „АУМ“ идва от санскритския корен „ава“, който има до деветнадесет различни значения. Анализирайки тези значения в съвкупност, може да се тълкува „АУМ“ като символ на Силата, която:
-притежава универсални знания;
-управлява цялата вселена;
-предпазва от житейски нещастия;
-изпълнява желанията на вярващите и наказва невярващите;
-дава просветление.
Всъщност ом включва три независими звука (букви). Всеки от тях поотделно има свое значение.
Някои интерпретации:
Буквата А символизира „начало“, „раждане“ (adimatva); U символизира „развитие“, „трансформация“, „движение“ (utkarsha); M – „разпад“ (miti). Като цяло той олицетворява енергията, която контролира процесите на създаване, развитие и разпадане на Вселената или самия Бог.
Думата AUM се свързва с индуистката триада от богове. А съответства на Брахма, Създателя на Вселената; U – с Вишну, нейния Пазител; M – с Шива, Разрушителя. Целият символ се счита за обозначение на Брахман, от който произлиза Вселената, чрез който расте и съзрява и в резултат на което се слива.
Буквата А символизира състоянието на будност (jagrata-avastha), буквата U – състоянието на сън със сънища (svapna-avastha), а буквата M означава състоянието на сън без сънища (sushupta-avastha). Целият символ, заедно с полумесеца и точката, обозначава четвъртото състояние (turya-avastha), което съчетава останалите три и ги трансформира в състояние на самадхи.
Буквата А символизира реч (вак), У – ум (манас), М – дихание на живот (прана), а целият символ обозначава жив дух, който е само част от божествения дух. Три букви се тълкуват и като обозначения на три измерения: дължина, ширина и височина, а целият символ представлява Божеството, което не познава ограниченията на размерите и формите.
Буквите A, U и M символизират липсата на желание, страх и гняв, а целият символ означава съвършен човек (sthita-praja), чийто живот е установен в Бог. Трите букви символизират трите пола: мъжки, женски и среден, а целият символ обозначава всички творения заедно с Твореца.
Трите букви означават трите гуни или качества: сатва, раджас и тамас, а символът като цяло е гунатита (човек, който е преодолял ограниченията на гуните). Три букви означават три времена: минало, настояще и бъдеще, а целият символ е Създателят, който надхвърля ограниченията на времето. Те също така означават ученията, преподавани съответно от майката, бащата и гуруто, а символът като цяло представлява Брахма Видя – знанието за Аза, безсмъртното учение.
Буквите A, U и M представляват трите етапа на йога – асана, пранаяма и пратяхара, а целият символ олицетворява самадхи – целта, към която водят тези три стъпки. Трите букви представляват мантрата „Tat tvam asi“ („Това си ти“), или осъзнаването на божествеността в себе си.
Целият символ олицетворява това осъзнаване, освобождавайки човешкия дух от ограниченията на тялото, ума, интелекта и егото.”
Ом е свещен символ. Знак „ОМ“ (fondeco.ru)

А – се свързва с начала – в символиката на гласните тя се разглежда като символ на утвърждаване и начало, в алхимия, буквата А също представлява началото на всички неща. В някои култури и религии буквата А се смята за символ на единство поради връзката ѝ с числото 1. В монотеистичните религии тя представлява Вселената или Бога. Казват, че буквата сякаш събира сила от Земята, за да се издигне към небето. Някои я свързват с понятието за възникване, което е значимо в гръцката вяра за безсмъртие и божественост.

Хиндуистката традиция придава значение на определени звуци, букви и срички. Например буквата А в свещената сричка AUM -също написано Ом и се произнася A-U-M Смята се, че буквите У и М съответстват на Вишну (запазване), а буквите Шива (разрушение) и Брахма (съзидание). Според някои тълкувания в сричката се съдържа цялата същност на Вселената, така че А представлява началото, У символизира прехода, а М – дълбокия сън или края. – Символ на А – значение и смисъл (avareurgente.com)

Тълкование на буквите:

А
“ А” е емблема на човешкия ум. “А” означава умственият живот на човека.
Буквата “А” означава даване.
Буквата “А” означава закон на развитие.
Звукът “а” изразява радост.
“А” – закон на вечността. Най-силната буква, начало на всички неща, означава човек, който започва да се проявява. Буквата “А” е творческа гласна. Тя сама не създава, но е един творчески принцип .

У
“У” – човекът, който трябва да се движи.
“У” – отворена чаша, която очаква да се напълни с нещо.
“У” – разумно схващане на нещата.
“У” – което възприема любовта.

М
Какво означава буквата “М”? Тя означава стягане, затваряне на крана. И наистина, щом човек дойде до буквата “М”, нещо стегне човека, той затваря крана си и никому нищо не дава.
Буквата “М” означава закон на слизане и на качване, закон на противоречие.
“М” – единият крак е на сушата, другият – в морето.
“М” – закон за самопожертвуване.-
 Буквите (bratstvoto.net)

Трите му съставки (А, У, М) символизират още:

 • Съзиданието, Поддържането и Разрушението;
 • трите нива на съществуване — рай (сварга), земята и подземното царство (патала);
 • три състояния на съзнанието;
 • три способности на човека – желание, знание и действие.

Комбинацията от АУМ е обозначение на универсален ум, който чрез индивидуалното съзнание се проявява в божествените светове. Звукът „А“ е символ на материалния свят, звука „У“ е божественият ум и звука „М“ – символизира индивидуалното съзнание. В съответствие с друго тълкуване: „А“ означава произход, създаване, звука „У“ е процеса на развитие, а звука „М“ символизира силата на унищожението. Благодарение на тези звуци, съществуването на вселената става възможно. Това е Бог.

Как въздейства пеенето, слушането, и повтарянето наум на тази мантра.

На първо място, съзнанието се конфигурира с космическите вибрации, после се слива с подсъзнанието и възприемането на света и всички процеси, които се случват в него се променя – съзнанието се разширява. Човекът влиза в контакт с Абсолюта и изпитва духовен екстаз. Това състояние е невъзможно да се обясни с думи – трябва да се почувства. След разширяване на съзнанието се случва просветление – вътрешното разбиране на единството на Вселената и хармонията на всички процеси в нея. Започваме да разбираме себе си, същността и истинската си стойност.  Духът на човека се освобождава от оковите на материалното и е привлечен в духовните сфери. След това може да се случи състоянието на непривързаност и лекота. На психологическото ниво човек получава спокойствие и нов поглед към ежедневните проблеми. Житейските ситуации губят предишното си значение, защото е променена остротата на възприемане. В резултат на това човек става балансиран и спокоен. Истинското равновесие води до заздравяване и оздравяване на физическото тяло. Прочистването и отварянето на енергийните канали също води до подобряване работата на физическото тяло: човек е по-малко уморен, той се нуждае от по-малко храна и време за сън , осигурява се пълноценен енергиен обмен с околното пространство. Мантра не е просто набор от звуци, това е езика с който говори Вселената. За възприемането на тези вибрации не се нуждаем от ума. Тези вибрации директно влияят на нашето съзнание, подсъзнание и променят нашето тяло. Всеки набор от звуци носи ясно определена програма, има своята честота и ритъм. Мантрата „АУМ-ОМ „ е уникална мантра, защото в нея са включени всички елементи.

Практикувайки „АУМ”, първо търсим звука в тялото си. Произнася се на три плавно свързани етапа, докато вниманието се разпределя в различни области на тялото.  Започва от основата на гръбнака през зоната на корема („А“), след това се издига до гърдите към гърлото („У“) и завършва през носа в („М“), продължава 12 ангула(ширината на един пръст(няма точна мярка в милиметри или инчове, за всеки човек е според дебелината на пръстите на ръката)) над главата, където се разтваря сливайки се с Пространството. В идеалния случай звукът трябва да го усетим по целия чакров(***Чакри) стълб  – от опашката до последния прешлен на врата и продължава до над главата. Това е пътя на звука, след което продължаваме със съзнанието да усещаме вибрацията, която е беззвучна, като по този начин нашето съзнание се разширява до безкрая, свързваме се с Абсолюта. Това е медитация върху мантрата „АУМ”, което не е непрестанно повторение, а е едно изпяване, след което е медитация върху безмълвната вибрация която ни води до безкрая.

Първоначално се произнася първия звук и звучи като нещо между „а“ и „о“, „aaaoooo“, с отворена уста и само притваряйки устата, плавно преминаваме към втория звук, който звучи като „oooуууу”, затваряйки напълно устните за третият звук „ммммммммм“, вече се произнася през носа, създавайки определена вибрация.  „АУМ” се превръща в Аааааа-уууууу-мммммм, което често се пее като се сливат първите два звука „а” и „у” в  „о” и звучи като „Оооооммммм”. Това е звукова вибрация, което се произнася като напев в една тоналност.

При изпълнението на мантрата трябва да сме с изправен гръбнак, за това заемаме подходящата и удобна поза, ръцете може да поставим на нивото на гърдите в анджали мудра , или на коленете в джнана мудра

, затваряме очи, фокусираме вниманието си между веждите, поемаме дълбоко въздух през носа, без да напрягаме тялото и отваряме устата, като с издишването започваме да произнасяме „АаааУуууМмммм”, плавно затваряйки устата, заедно с това наблюдаваме вибрацията в тялото си, която се придвижва от началото на гръбнака-опашката до над главата, след което продължаваме да наблюдаваме само беззвучната вибрация на мантра и усещаме как се разширяваме в пространството.

Последната част на звука АУМ (М)  е като заключване на врата към външния свят и навлизане дълбоко навътре в самите нас, в търсене на последната, абсолютна истина. Звукът „М” е свързан със Сахасрара чакра(седма чакра-връзката с Божественото) – връзката ни с Космичната енергия.  Антената е гръбначният ни стълб и основен превключвател на всички входящи и изходящи сигнали.

„Гръбнакът ни е проводника на космическата енергия, която преминава по трите ни централни енергийни канала, когато се абсорбира от Космоса. Той е директната връзка с Космоса и върху него са разположени основните енергийни центрове (чакрите), които от своя страна са действителната връзка между физическото (материално и енергийно) и психическото ни тяло.” – За ПОЛЗИТЕ и ПОЗИТЕ накратко | zentera.org

Използването на мантра е механизъм за пренаствойване на честотата на уреда – нашето тяло.

Ако тройната природа на ОМ е третото измерение, като свещен звук над него е невидимото четвърто измерение, което не може да бъде разпознато от нашите сетивни органи, които служат за наблюдение във видимия физически свят. Това измерение не можем да опишем с думи, да изобразим с картина, то е непроизносимо, неизразимо, то е беззвучната тишина, следваща произнасянето на „АУМ”. Това е дълбока Тишина – няма звук, няма, движение, няма противоречия, няма я дуалността, само спокойствие във блаженство.

Обхващаща целия спектър на проявената Вселена и същински първоизточник на духовни прозрения( непроявената Вселена).

Звукът „ОМ-АУМ” съчетан с останалите мантри ги усилва, за това много често те започват и или свършват с него.

Всяка практика в Йога започва и/или свършва с мантрата „АУМ – ОМ“ и вече знаете защо. 🙂

Мантра се използва и като метод за отмерване на време, когато се практикува Пранаяма (Четвъртият стълб от 8-те стълба на йога философията или 8-те сутри на Патанджали. Тя се отнася до различни дихателни техники и упражнения, чиято цел е да ни дадат възможност да поемем контрол над дишането си.).

* МАНТРА – е санскритска дума, образувана от корена МАН – „мисля“ (оттам и „манас“ = ум на санскрит) и ТРА – средство, способ.

„Всъщност най-общото значение на МАНТРА е „способ за контрол на ума“. Но думата има и смисъл на „замисъл или мисъл, изразени като звук“. В този смисъл мантра може да означава както „молитва“, така и „химн“, „заклинание“, „съвет“ и „план“. Понеже е превод от санскритския, думата има много значения, но се прецизира от смисъла.

Maнтpaтa e звyĸ, cpичĸa или cлoвocъчeтaниe. Днec дopи cъвpeмeннaтa нayĸa пpизнaвa, чe цялocтнoтo ни cъщecтвyвaнe e cвъpзaнo c oтpaзявaнeтo нa eнepгиятa и paзличнитe нивa нa вибpaции. Bибpaциитe имaт cилнa вpъзĸa cъc звyцитe. Toвa oзнaчaвa, чe цялoтo ни cъщecтвyвaнe мoжe дa ce oпpeдeли ĸaтo вид звyĸ или cлoжнa aмaлгaмa oт звyци т.e. cъщecтвyвaнeтo пpeдcтaвлявa cбop oт мнoжecтвo мaнтpи.

Koгaтo пpoизнacятe звyĸ ce cъздaвa oпpeдeлeнa фopмa. Имa цялa нayĸa зa изпoлзвaнeтo нa звyцитe пo oпpeдeлeн нaчин, зa дa ce cъздaдe oпpeдeлeнa фopмa.

Мантра е най-висшият начин, достъпен за онези, които имат огромна духовна енергия. Чрез назоване на имената на вещите, събитията и явленията, те биват виквани към съществуване.“- Какво представляват мантрите и как могат да доведат до вътрешна трансформация? | NewAge.bg; „Върховната истина“(Парам-Атма): Мантра Тантра Янтра /От времето на Тантра (paraatmajiwaatmavedaanta.blogspot.com);

Допълнителни пояснения(мантра, янтра, мандала, сакрална геометрия):

ЯНТРА е вид геометрическа диаграма, съставена от триъгълници, както насочени нагоре /Шива/ или надолу /Шакти/, кръгове, квадрати, петоъгълници и др. наречени Сакрална геометрия. Янтрата може да бъде нарисувана върху хартия, дърво, плат или друг материал или директно върху земя или пясък.

 Когато откриете определената янтра, която да отговаря на вашата природа, това става вашата мандала, тя става носител на вашата същност.

Янтра се използва в най-бедните на духовна енергия светове и епохи и от най-бедните на духовна енергия същности. Янтра са всички технически средства. Янтра (Yantra) Йога – контрол върху геометричните форми.

МАНТРА и ЯНТРА не са едно и също нещо. Докато мантрата е звук, то янтрата е образ. Практикуването на янтра се състои в изобразяване и съзерцаване на образа. Той обикновено е графичен знак от санскритската азбука, или пък геометрични фигури, конфигурирани по определен начин- сакрална геомметрия. Счита се, че при съзерцание на тези фигури и в дълбока концентрация умът се разтваря в енергиите на янтрата. Това го наричат Янтра-йога =единение чрез янтра. Концентрирайки се върху образа на янтрата, съзнанието трябва да се освободи от своята зависимост от образите в света (от привличането и отблъскването на образите). Счита се, че това е начин за очистване на ума и сетивата. Янтра може да бъде и изображението на някое божество – т. е. неговата икона. Защото се счита, че божеството прониква своя образ. Така чрез съзерцаване на янтрата, ти се свързваш с божеството.“ –http://paraatmajiwaatmavedaanta.blogspot.com/2017/11/blog-post_23.html

 МАНДАЛА означава „кръгла форма“. Това е като магически кръг зареден с космическа енергия. Повече по темата може да видите в личния ми блог. – Създаване на мандала | zentera.org

 САКРАЛНА ГЕОМЕТРИЯ – всичко в света е свързано с нея, тя е основата на творението и е безупречн,. Всичко, което съществува в света или някога е било сътворено, е създавано по този образец и има в основата си сакрална геометрия.  Древните духовни учения, които все повече и повече се потвърждават от изследванията на съвременните учени, свидетелстват, че нашата Вселена е построена, в съответствие с определени математически закони, на основата на редица геометрични фигури, наричани в езотериката символи на сакралната геометрия на Вселената.

Различни значения на тези фигури изобразявани в янтри и мандали :

„Квадратът (кубът-„кааба“, „кивот“) и хоризонталите – елемента притхиви (земя);

Диагоналите – елемента ваю (въздух);

Кръгът- елемента апас (вода);

Триъгълникът (конус, пирамида) с върха нагоре и вертикалите – елемента теджас (огън);

Триъгълникът (конус, пирамида) с върха надолу и хоризонталите – елемента вода (апас);

Точката – квинт-есенцията, етер (вакуум).

Първото измерение е една проста линия.

Второто измерение е квадрат.

Третото измерение е куб.

Четвъртото измерение е тесаракт.

Петото измерение е пентеракт.

Нашето възприятие в момента се намира в третото измерение. Има много и различни фигури които участват в устройството на всичко което виждаме. Нашата вселена(материя, маса, тъкани, реалност), се състои от форми като тези. Създателя е внесъл в телата ни цялата свещена геометрия на Вселената.“ – https://ledipasvir.ru/bg/mantra/the-meaning-of-geometric-shapes-symbols-of-geometric-figures-and-ideograms.html

Най-известни символи – значение:

https://hicomm.bg/lubopitno/neizvestnoto-znachenie-na-naj-izvestnite-simvoli.html

 ** САНСКРИТ ИЛИ САМСКРИТ

„В Хиндустан наричат този език саМскрит. Думата е съставена така сам-скрит-и, и означава свещен, таен, скрит от хората език. Нашият възрожденец и общественик Георги Раковски пише за това в “Българска старина” от 1865 г. Sanskrit го пишат на Запад, позовавайки се на произход от San Escrito, San Scriptum” – https://langkochev.blogspot.com/2018/01/blog-post.html

*** ЧАКРИ – Думата „чакра” е на санскрит, превежда се като колело или диск и тук  може да направим аналогия с старата българската дума(заемка от турски) чекрък. Можем да ги разглеждаме като енергийни сфери(всъщност са два конуса-вихър от енергия, чийто върхове са един срещу друг в центъра, образно казано сфера), излъчвани от нервните сплитове на централния нерв по гръбначния стълб. Освен на нервните възли, те съответстват и на жлезите с вътрешна секреция, както и на физиологични дейности като дишане, храносмилане и размножаване. Всеки човек има седем основни чакри, които са разположени вертикално, от основата на гръбнака до върха на главата.

Системата на чакрите е древна метафизична система, която подхожда просто и систематично. Ние можем да „работим върху себе си“ , като работим поотделно върху всяка една от чакрите, макар те да са взаимно свързани и да си влияят една на друга. Най-общоприето е, че Основните чакри са 7 на брой(или 11, но в този материал се разглеждат 7), и има още много на брой второстепенни. Основните са разположени по протежението на гръбнака до върха на главата(допълнителните 4 под гръбнака и над главата). Чакрите управляват и носят енергия в нервните снопчета и органите, всяка една чакра е свързана с конкретен орган. Ако някой от тези енергийни центрове е блокиран, то тогава енергията не може да преминава свободно в тялото и да го поддържа здраво и балансирано. Чакрите изразяват нашето емоционално, физическо, умствено и духовно състояние. – https://chakra.newage.bg/чакрите-основни-познания-за-работа-с-тях.

И един линк да чуете една интерпретация(мантра е лична практика и за всеки вибрира различно) на тази мантра:

(166) AUM CHANTING ~ OM at 396 Hz | Universal Mantra ➤ Dissolves Negativity, Removes Fear – YouTube

Можете да я слушате, пеете или въртите наум под всякакви вариянти, съпроводи, тоналности и т.н. но бъдете внимателни, правилното мантруване води до качествени изменения на личноста ви! Бъдете здрави! Практикувайте ЙОГА!

За още информация по подобни теми може да погледнете тук:

Зентера Блог | zentera.org

С Благодарност Елена Иванова !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За ПОЛЗИТЕ и ПОЗИТЕ накратко

За ПОЛЗИТЕ и ПОЗИТЕ накратко

За ПОЛЗИТЕ и ПОЗИТЕ накратко

 

Имаше въпрос в залата:

– Защо и как …?- за разликата от динамичното и статичното практикуване на йога асани. Има мн инфо в нета, тук накратно ще нахвърля накои мои виждания и информация от учители:
По време на практикуването на асани, пранаяма или медитация, тялото, умът и интелекта (разума) трябва да се тренират, тонизират и пренастройват така, че да започнат да излъчват ритмични вибрации, подобно на антена, която улавя вълните и може да ги предаде, когато е настроена на правилната честота.

Антената е гръбначният ни стълб, основен превключвател на всички входящи и изходящи сигнали.
Гръбнакът ни е проводника на космическата енергия, която преминава по трите ни централни енергийни канала, когато се абсорбира от Космоса. Той е директната връзка с Космоса и върху него са разположени основните енергийни центрове (чакрите), които от своя страна са действителната връзка между физическото (материално и енергийно) и психическото ни тяло…и т.н.
Идеята във физически аспек на йога е да поддържаме тялото здраво за да имаме добра връзка с Вселената. Как става това?- с упражнения. Т.е. накратко динамичната йога се практикува за да имаме здраво, силно и хармонично физическо тяло, така изключваме неразположенията като пречка за връзката ни с кораба майка :).

Автентичната йога включва само няколко пози в седеж- изправен гръбначен стълб – антената, старите йоги само са медитирали свързвайки се с цялото. Съвремието и западната намеса е включила и развила многообразие от упражнения, заради влошения начин на живтот и обездвижване. Тонизирайки тялото посредством гимнастиката ние можем мн. по-лесно да заемем и да задържим определена поза без болка и усилие, каквато е и целта на по-високото ниво на практикуване. Процеса на достигане до крайното състояние на асаната може да бъде наречено виняса, значение : Думата „виняса” се състои от две части – „ви” и „няса”. „Ви” означава разделение или разбивка, а „няса” – разместване или поставяне. „Виняса” означава разрушавам или разделям и поставям в определен порядък. Това е метод за систематизиране и начин на подреждане на тялото във физическия аспект, а когато се позиционираме правилно, преминаваме в задържане и работа в духовен аспект.
Когато задържим в позите се отваря пространство в ума и сърцето, и се обръщаме навътре за да се свържем със Себе си и Вселената. Задържането води до удължаване и заздравяване съединителната тъкан, подобрява гъвкавостта, подобрява дишането и стимулира кръвообращението, подобрява работата на всички вътрешни органи и системи, намалява стреса и т.н.

Както и да практикуваме йога най-важното е да знаем основаното значение на ЙОГА, това е съзнателност. Т.е. каквито и асани, паранаями и медитации да правим, когато ги правим съзнателно вс е ок. Практикувайки така наречената динамична йога ние тренираме не само мускулите, подобравяме кръообръщението и т.н. но тренираме концентрация- в/у правилното изпълнение на асана, следене на дъха, равномерно движение и т.н., а в задържането и статичните пози концентрацията е в/у отпускането, осъзнаването на вътрешното пространство и осъществаяването на връзката ни с цялото. Ние не сме сами, самостоятелни, ние сме част от едно цяло и основаната ни работа е да практикуваме свързаност. Знаете, като парченца от пъзел всеки от нас допринася за цялата картинка, много сме..но без едно от нас картината остава незавършена. И ако искаме картината да е светла, цветна, весела, красива можем да работим върху добродетелите си. Описани в йога като яма, нияма и т.н….в библията като 10 божи заповеди..и .т.н. в във всички религии. Всичко описано в тях са инструментите за развиване на характера – единственото което ни остава, нищо друго не ни принадлежи(единственото което притежаваме е чисто съзнание).

Йога е преди всички религии но не е религия, нито секта, упражненията в залите или друго…, още от древността тя е Процес на развиване на Добродетели за да имаме силна връзка с Цялото/Вселената/Бог. И ако питате какво ни дава това сега? Защо да сме добронамерени, състрадетелни.. и.т.н.? – ами, защото ако имаме добра връзка с кораба майка :), когато поискаме нещо..ще ни чуе по-ясно и ще го получим по-бързо, ще постигаме всичко с лекота, ще имаме повече енергия с която да можем да правим всичко което пожелаем. Но всичко е динамично, променливо и ако се отклоним от пътя, веднага ще ни се отнеме и енергията..и благата, тогава се пращат препятствия – болести и страдания, за да може да помислим къде грешим … и да се върнем към същественото.
Така че, йога се практикува по всяко време и на всяко място, това не е един час на ден, а 24 часа 365 дни в годината + изравнениеята :). Но няма лошо да се упражняваме в залата, да обменяме информаци и знания, опитност и смешки, да се радваме на общуването, на природата, на всички блага които ни дава живота тук и сега КАТО същевременно сме наблюдателни и съзнателни за действията и мислите си.

Благодаря ви и бъдете здрави!

Елена Иванова

Юпитер, символ на успеха

Юпитер, символ на успеха

Юпитер, символ на успеха

Зевс. Компенсация, разширение. Начало на жизнените процеси.

Юпитер е господар на Стрелец и Риби /заедно с Нептун/, на IX и XII дом. Цветът му е син, металът – калай, /германий, злато/. Скъпоценни камъни – аметист, топаз, цитрин, тюркоаз, изумруд, син сапфир. Ден – четвъртък.

В римската митология Юпитер е представен като властелин на боговете, техен пазител и покровител, а символът му е мълния.

Юпитер обикаля около Слънцето за 11,9 години, прекарва почти една година (361 дни) във всеки знак от зодиака. Юпитер е четвърти по яркост обект в небето (след Слънцето, Луната и Венера).

Юпитер се отнася към съзнанието и действа чрез принципа на разширението и компенсацията, която е основа на целия органичен свят. Той символизира зрелостта, закона, правосъдието, религията, демокрацията, конституцията.

Юпитер изразява успеха, образованието и всичко, което се увеличава по някакъв начин. Той символизира богатството, духовенството, църквите, съдиите, хазарта, щедростта, излишъка, свободата и свободните професии. Той е гласът на нашата истинска съдба. Там, където Луната е демокрацията, народа и народните маси, Юпитер е буржоазията, а Слънцето – аристокрацията.

Юпитер управлява дългите пътувания, висшето образование, религията и закона.

Юпитер ни дарява с оптимизъм и жизнерадост, с шумен и весел характер, с много приятели и успех в обществото, а тези качества предполагат популярност. Родените под негово влияние са ентусиазирани, енергични и искрени, уважават религията и традициите, церемониите и ритуалите, стремят се да спазват етикета в общуването. Те са великодушни, щедри и човечни, склонни са да работят и да помагат за постигането на полезни цели. Обичат реда и собствеността, стремят се да спазват законите и обичаите. Привличат ги елегантността, изисканите обноски, изисканата обстановка и комфорта и не понасят грозни и странни неща, прояви на лош вкус, лоши маниери. Родените под влиянието на Юпитер могат да развият интереси към философията, религията и мистиката, към правото и висшето образование. Те са насочвани от съдбата предимно към групови изяви.

Но Юпитер е много по-мистериозен символ, отколкото можем да си представим. Неговата репутация, като планета на щастието, не винаги се оправдава. Процесите, които той символизира – увеличаване и разширяване на съзнанието, често се получават срещу сериозна, дори непосилна цена.

В медицината Юпитер е свързан с черния дроб, хипофизната жлеза, и разпределението на мазнините.

Ели Маринова
от https://eli-taro.com

Буквите в нумерологията

Буквите В,Л,Ф,Я

В. Интуитивна балансирана. Приветливи, независими и емоционални, успявате да си проправите път през всички препятствия, като разчитате на своята интуиция. Понякога проявявате скептицизъм. Буквата дава възможности за философия и духовен живот, помага за довършване на нещата.

Л. Умствена балансирана. Общителни, бавни, умерени и разсъдливи. Привличате щастието и имате творчески възможности. Буквата дарява способности за анализ. Довършвате всяко започнато дело.

Ф. Физическа балансирана. Буквата е омекотена. И въпреки тройката, дарява възприемчивост. Вие сте привлекателни и чаровни. Знаете за какво се трудите и винаги довършвате започнатото дело.

Я. Емоционална двойнствена. Имате артистични и интелектуални качества. Всестранно развити и много чувствителни. Обичате спокойствието, но често успявате да се забъркате в неприятни ситуации. Артистични и непрактични, виждате проблема от всички страни и за това се колебаете. Придвижвате нещата напред.

Ели Маринова
от https://eli-taro.com

Три. Нечетно. Елемент огън. Чувство. Изразяване в обществото, взаимопомощ. Цвят – жълт.

Три. Нечетно. Елемент огън. Чувство. Изразяване в обществото, взаимопомощ. Цвят – жълт.

Балансирано три. Тройката символизира социалната среда, държавните и обществените институции и взаимопомощта между индивидите в обществото. Три затваря триадата баща – майка – дете, символ на живота. Три е всяка Света Троица на всяко ниво. Тройката е числото на интелигентността и ма мозъка като апарат.

В обществото хората се учат едни от други, обменят опит и знания. На какво точно ще се научат зависи от самата среда. Тук пребивават и аутсайдерите, изхвърлени зад борда, защото без общество няма аутсайдери. В три ние се стремим да изразим това, което сме научили и посредством този израз, да контактуваме с другите членове на обществото.

В три човекът изобретява буквите и символите и започва да си служи с писаното слово. В три за пръв път между хората тръгва информацията за това кой какво, защо и как е направил нещо. Тук се създават полезни връзки и сдружения, членовете на социалната среда разбират какво значи сигурността на групата. Подкрепени от тази сигурност, тройките развиват завидни оптимизъм и жизнерадост. Те са щастливи и свободни да изразяват това, което чувстват, мислят и знаят, бидейки сигурни, че публика винаги ще се намери. Всички тройки са бохеми по дух, добри приятели, готови винаги да се притекат на помощ. Те са талантливи, щедри и благородни, обичат децата, цветята и домашните любимци. Няма капризни тройки. Те се задоволяват с това, което имат, не питат за още и не мърморят. Когато нещо се провали, тройката не се отчайва, тя просто опитва отново. За съжаление тройката трудно устоява на изкушенията с което често си вреди. Ако си въобрази, че е лишена от средата си или наистина бъде лишена от нея, тройката неминуемо изпада в депресия и униние.

Професионална реализация – тройките успяват да работят с лекота навсякъде в обществото – с радост работят в сферата на образованието и здравеопазването, най-често като рехабилитатори, в социални грижи и като детски възпитатели, педагози и психолози. Работят и там, където има думи и знаци, защото думите и знаците са изобретени именно в три. Тройките се изявяват и като журналисти, ангажирани с проблемите на обществото или като труженици в клюкарските хроники; като радио или телевизионни водещи. В съдебната система успяват отново защото знаят какво точно представлява човешкото общество. Ако се насочи към медицината, тройката ще предпочете да работи там, където се ражда животът В бизнеса развиват завиден нюх към пазари и сделки. Всички тройки са добри търговци и успешно водят търговски преговори. В изкуството тройките са жизнерадостни и оптимистично ностроени творци, артисти, художници и литератори, които особено много обичат изявите пред публика. В спрота тройките обичат да рискуват и да се борят за победа, предпочитайки това да става пред възможно най-многобройна публика. Тройката може да стане също и професионален турист и пътешественик. От тройките не може на се очаква голям принос в науката, но ако интересът на една тройка бъде събуден и тя обърне всичко на игра, тогава може да се очакват интересни резултати в сферата на обществознанието, социологията, педагогиката и детската психология.

В любовта тройките отново се изявяват като жизнерадостни оптимисти. Свободно изразяват чувствата си и радостта от общуването, като очакват същото от партньора си. Обичат да флиртуват и често са съвсем повърхностни. Флиртуват просто заради самия флирт, без да очакват нещо повече, но за съжаление с това дават лъжливи надежди на другите.

С често безотговорния си начин на живот тройките разпиляват здравето си. В един момент може да се окаже, че страдат от няколко хронични болежки наведнъж, които понасят със завидно търпение. При внезапни и остри заболявания и стрес силната и жизнерадостна тройка винаги бързо и лесно се възстановява и продължава смело напред. Но понякога се случва вечният ентусиаст и оптимист да изпадне в депресия и да понесе на раменете си мировата скръб. Тук може да има дислексия или аутизъм.

Прекалено много тройки – когато това се случи, се проявява пълна липса на толерантност и дискретност; незачитане на чуждото мнение и преценка; твърде високо самочувствие и прекалена самоувереност; свръх оптимизъм и екстравагантност; гняв, проявен по твърде театрален начин. Хората с прекалено много тройки обичат да клюкарстват, те правят бомбастични изказвания, само и само да завладеят вниманието на публиката. Те са суетни, повърхностни и безотговорни, дребнави и надути сноби със склонност към кича. Разпиляват здравето, парите и времето си.

Слабо три – когато тройката е прекалено слаба, носителят й може да има проблеми със социалната среда, да е мърляв и мързелив, да страда от комплекс за малоценност и комплекс за вина. Той никога не е сигурен в себе си и за това е много раздразнителен. Може да има физически и психически. Слабо поставената тройка в някои случаи говори и за евентуални дефект в говора.

Ели Маринова

от https://eli-taro.com/

Ген ключове

Ген ключове

Системата „Ген ключове“

„Ген ключове“ е система за себепознание, която по един изключително нежен и вдъхновяващ начин ви води към вашето истинско АЗ.

Това е система, която може не само да ви разкрие най-силните и естествените ви дарби, но да ви поведе по пътя на разкриването им в живота ви. Чрез мъдростта на ген ключовете ще видите много ясно моделите на поведение, които ви саботират в живота ви и ще ви покаже как да ги трансформирате в позитивни модели, които ви подкрепят и ви помагат да живеете живота си такъв какъвто искате и заслужавате.

Създателят на системата „Ген ключове“ е Ричард Ръд, един изключителен поет, изследовател на езотерични теми и дълбоко посветен човек на службата към гения на другите! В системата са преплетени множество древни и по нови учения, системи, философии, но най силен отпечатък са оставили – древната китайска мъдрост – И ДЗИН, Генетиката, Психологията на Юнг, Кабала, Астрологията и учението на Петър Дънов.

В системата „Ген ключове“ има 3 основни елементи:

– Описанието на 64-те архетипа (ген ключа) на проявление на жизнената енергия – повече може да прочетете тук – https://genekeys-bulgaria.com/kartata/

– Хологенетичен профил – който показва, вашите лични архетипи (модели) на поведения, вашите лични ген ключове – може да генерирате соята карта от тук –  https://genekeys-bulgaria.com/hologenichen-profil/

– Златния път – това е едно пътешествие на 3 етапа, което ни води през нашия хологенетичен профил, което ни помага да Постигнем вътрешна стабилност, Да живеем живота си с отворено сърце и Да постигнем пълния си личен просперитет – повече за златния път може да прочетете тук  https://genekeys-bulgaria.com/hologenichen-profil/

Ако усещате, че е дошъл моментът да разкриете своя истински потенциал …

Ако усещате, че вече е време да живеете живота си спрямо своите желания и мечти …

Ако желаете да имате повече радост и удовлетворение в живота си …

Мъдростта на ген ключовете ще ви подкрепи да постигнете всичко това по един изключително нежен и топъл начин. Рядко може да срещнете в една система такава уникална смесица от мистика и наука, от точност и мекота и най-вече усещането за огромната вяра в добротата и светлината на всеки човек!

Може да научите повече за системата от тук –  https://genekeys-bulgaria.com/

Ако имате въпроси може да се свържете с нас на – [email protected] или на телефон 0887243145.

 

Нека светлината винаги бъде във вас!

от екипа на genekeys-bulgaria.com