Осъзнатост

от | авг. 17, 2020 | Everyday Zen

Кой съм аз? – Това е въпрос който всички сме си задавали и ще продължаваме да си задаваме. Въпрос свързан с човека и желанието му да опише и разбере себе си.

Вместо да отговоря директно, аз ще отговоря индиректно като перифразирам въпроса. Вместо да се питам „Кой съм аз?“, аз питам, какво съм аз?  Отговаряйки на въпроса “Какво съм аз”? аз ще дам изчерпателен отговор и на въпроса “Кой съм аз”?. 

Изследвайки и следейки някои от големите авторитети, които се занимават с идеята за Съзнанието в миналото и днес, предлагам моя поглед върху дефиницията “Кой съм аз”. Споделям моето мнение с надеждата да ви помогне да разберете това което сте вие в действителност.

Започвайки процеса, бих искал да дефинирам какво е представлява живота за мен. Според моите убеждения живота представлява съзнателна практика.

Затова да осъзнаваме собствените си действия и намерения е много важно за нас, съзнанието ни е най-важната характеристика за това какво сме. Съзнанието ни определя като хора. Всъщност то е и единственото, което определя нашето съществуване. Съзнанието, в най-чистия смисъл представлява осъзнаването на себе си. Според мен то най-точно формира комплексна система от отговори на въпроса, Кой съм аз?

Въпроса има един и същевременно много отговори. Доста прилича на нашата недуална природа, Ние съществуваме като едно цяло, въпреки че сме изградени от безброй клетки. Ние сме едно, но също така и не сме. Тук идва и концепцията за недуалност(недвойственост). В това влиза и определението, че както съществувам като индивид така и не съм. През годините е имало много опити за изследване на Съзнанието. Какво е? Как работи? Първоначално изследвах идеята на Фройд, който разделя човешкото съзнание в подкатегории. Според него съществувят три слоя, алармиращото съзнание, подсъзнанието и неосъзнатото съзнание. В последствие за мен тази гледна точка се промени и според мен сега съзнанието също има недуален характер, както нас самите. То хем е едно цяло и е хомогенно, хем не е, и е изградено от различни части някой от който са съвсем различни.

Когато изследваме човешкото съзнание, ние можем да открием различните видове съставни части например: колективното съзнание на човечеството,  то съществува отделно. но и като интегрирана част от човешкото съзнание.

Можем да изследваме човешкото колективно съзнание. Цялото човечество като един организъм. Можем да гледаме през призмата на това какво е да си индивидуалност в това колективно съзнание. Какво означава да споделяш колективно съзнание? Да споделяш и да бъдеш част от колективната идентичност на Съзнанието.

Можем да различим и груповото съзнание на малка група хора, Религията като съзнание, Семейството като съзнание, национално съзнание, творческо съзнание. Това са различни аспекти на това какво означава да си човек. Недуалността продължава да се изразява и в това че ние сме индивиди и имаме индивидуални харектериситики същевременно имаме и видови характеристики общо валидни за нашият вид Хомо Сапиенс.

Разглеждането на въпроса Кой съм аз, има един аспект който желая да разгледам, това е динамиката на това Кой съм и какво представлявам. Буда е казал “Всичко винаги се променя”

Когато ние учим и се развиваме в нещо, процеса е съпътстван с повторението на определени действия. Това което повтаряме ставаме добри в него.

Целият ни живот минава така, но за съжаление ние не сме много осъзнати за тази практика.

Всеки ден ние повтаряме движения, мисловни модели и пътеки, начини за комуникация с другите хора около нас, чрез тези повтарящи се практики ние ставаме добри това което изпълняваме. Ако постоянни проверяваме Фейсбук, това е вид практика, чрез нея ние създаваме навик, за съжаление в повечето случай това става извън нашето пълно осъзнаване и внимание. Когато пушим, когато ядем вредна храна, когато се държим грубо с хората или потискамe себе си, ние отново формираме практика. Съответно колкото повече го правим толкова по-добри ставаме в това.

Какво би станало, ако вместо това ние съзнателно избираме да практикуваме неща в който искаме да сме добри, неща които са полезни за нас и хората около нас.

Какво би станало, ако на първо време се опитаме да повишим нашето внимание към това което правим сега в този момент и преценим дали искаме да го правим или не, какво би станало, ако развиваме умения в който искаме да сме добри а не такива, които правим неосъзнато.

Съществува един модел създаден от Рупърт Шелдрейк, който описва съзнанието като морфични полета.

Тези морфични полета той разглежда от няколко аспекта, Морфично поле на общото съзнание, поле на индивидуалното съзнание, поле на подсъзнанието, поле на неосъзнатото. Тази класификация според мен е важна защото ни дава допълнителна представа за произхода на човешките проблеми, поведението и болестите. Всички ние имаме енергийно поле, човешко енергийно поле. Първият слой се обозначава като етерно поле и при повечето хора вероятно е голямо около 5-10 сантиметра. Съществуват начини човек да станете чувствителен към това енергийно поле. 

Нашето енергийно поле

Един от начините да се обясни това енергийно поле с чрез акупунктурата, когато се постави игла в някоя  от енергийните точки на тялото. Вие променяте енергийния поток в този момент в тази точка. 

Акупунктурната игла създава един вид късо съединение, през иглата минава цялото  цялото човешко енергийно поле и може да се усети как протича в тялото. Друг етап на акупунктурата би бил да можеш да сложиш една игла само в един енергиен център и през нея да се достигне до всички останали точки на тялото. Трето ниво е възможността човек да използва докосването си, когато докоснеш някого, всъщност ти го докосваш с целия си заряд на своето електромагнитно поле, съществува такъв вид енергиен масаж и метод на контакт и работа с етерното поле, когато докоснеш някого по една от енергийните точки в тялото, е възможно ако човека има  определено ниво на практика да направи същото като това, което правят иглите.

Следващото ниво на напредък би било да можеш да докоснеш една точка по човешкото тяло и да можеш да енергизираш всяка друга точка и по този начин да заредиш цялата система.

Енергийните центрове в човешкото тяло кореспондират с нашите органи и системи. В китайската акупунктура те са подробно проучени. Цялото човешко здраве зависи от енергията ни и дали и до колко енергийния ни поток, се движи свободно в тялото.

И така, какво е енергийно поле, реално всеки от нас представлява енергийно поле? Какво е представлява усещането за енергийно поле. Това е усещането на живота в нас.  Какво е колективно съзнание и индивидуално съзнание? Те и двете са енергийни полета. Разликата между личното енергийно поле и общото колективно енергийно поле  е като нашето тяло, ние сме едно но и не сме, изградени сме от много клетки. 

Как изглежда енергийното поле, най-лесният начин да го определим е като си представим, че то е като балон.

Човешкият енергиен балон е нашето Собствено съзнание, то се простира горе долу на три метра около нас. Всички ние сме енергия и можем да се свързваме с друга енергия. Ние имаме ясна граница, нашето индивидуално съзнание има граница. Ние имаме способност ни да проникваме или да се свързваме с други енергийни полета. Морфичните полета представляват много голям брой връзки между индивидуалните енергийни балони. Ние имаме връзка с енергийните полета около нас. Тези морфични полета са идеален начин да се обясни информацията, която е ограничена в нашето поле от нашето познание и себе познание. Разширявайки нашето съзнание ние можем да поставим причинно-следствена връзка с въздействието ни върху средата. 

Моделът на Рупърт Шелдрейк помага да разберем съвпадениятя като феномен, също така  помага да разберем и „груповото-колективно съзнание“. Най-важното в теорията му е, че щом морфичният резонанс се създаде, обхваща цялото пространство през цялото време.  

Интересно е това как морфичните полета променят и насочват поведението на личността. Когато повтаряме едни и същи модели на поведение, ние по същество създаваме енергия и генерираме морфично поле, тези модели сте превръщат в навици които определят състоянието ни на съществуване. Точно заради това ние мислим и действаме по определени начини. Когато една група хора действат така, те създават такива информационни полет който засягат съзнанието на масово ниво.

Информационните потоци, които са по-големи от нас, особено такива информационните потоци идващи от колективното съзнание са невероятни големи, и  съдържат информация която е била събирана в тях през хилядите години на съществуване. Когато се докоснем до тях, ние сме заляти буквално, това е така защото не сме се научили да използваме този инструмент правилно, когато успеем ще можем да приемаме тази информация и да я изследваме. 

В Йога съществуват практики които разширяват съзнанието, от личен опит знам как енергийнят балон от 2-3 метра става голям колкото стаята в която сме, че и по голям понякога. За мен това е прекрасно, че можем да се разширим до стотици метри дори до хиляди или милиони метри. Друго прекрасно нещо е нашето умение да се свързване и синхронизираме с други полета, можем да бъдем в конкуренция, можем да ги интегрираме и чуждите полета, и тази информация се превръща в нещо, което можем да използваме в ежедневието си.

За мен едно от най-важните неща е изучаването и разбирането на тези взаимодействия, които ни влияят енергийно по всяко време. Едно от тях е Съзнанието което притежаваме като членове на група, било то релизийозна, политическа, пеленна, фирмена, национална. Почти никога не  мислим директно за това, когато се идентифицираме като личности, но всъщност това съзнаие винаги ни дефинира и почти винаги ние се индентифицираме с нещо което е изън нас това кой съм или какъв съм. Груповото съзнание е същото нещо. Ние се идентифицираме като група като нация като организация.

Същото нещо. Тя не съществува, освен като морфично поле като ниво на информация, от което сме подбрани в нещо, от което черпим информация.

Можем ли в крайна сметка да стигнем до креативното съзнание и креативното съзнание е мястото, където най-добре можем да изразим себе си идентификационни клетки и да преминем към по-добро състояние на съществуване.

Изучаването на човешкото съзнание е много умствено и интелектуално упражнение, но има и други начини за придобиване на това знание. Един от тези начини е чрез практикуването на Праана Ааяма, вид дихателни йога ужания.

Праана Ааяма ни дава възможност да изследваме Съзнанието от призмата на нашето физическо съществуване.

Това, което ние наричаме ​​маймунски ум, е точно този заради който не успях да спя през нощта. Това е умът който не спира да жужи. Отидох в първия клас по хатха йога и след това спах както никога досега. Успях да спя, след като направих онези упражнения и това е едно от нещата за това да сме живи е нуждата ни от сън и ако не заспивате, сте склонни да не сте себе си да не сте себе си е класическо нещо, което 

Когато приведем ума в покой, ние успяваме да почувстваме цялата тази информация от морфичното поле, и като една акупунктурна игла през енда енергийна точка тя може  да стигне до нашия център вътре в нас.

Мисля, че едно от най-трудните неща, с които човек се среща в живота, да опита да намери някакво вътрешно разбиране или някакъв вътрешен баланс за всичко – от морфичните полета до нивото на колективното съзнание в динамиката на модерния живот. Пътя по постигане на баланс в човека и разбиране на реалността е в крайна сметка е отправна точка за смисълът на съществуване на всеки човек.

Ново в Зентера

Йога и СПА – ОТМЕНЕНО

Йога и СПА – ОТМЕНЕНО

гр.Луковит Хотел§Резорт  Дипломат плаза* *** 19-21.04.2024г. 3 дни/2 нощувки/4 занятия Със закуска Йога практики, арт терапия, СПА, разходка по еко пътека " Искър Панега", посещение на пещерата...

Йога на Рила планина – ОТМЕНЕНО

Йога на Рила планина – ОТМЕНЕНО

с.Говедарци Хотелски комплекс  Дивите петли ** 24-26.05.2024г. 3 дни/2 нощувки/4 занятия Ол инклузив Йога практики, арт терапия, разходки в планина Рила, Подходящо е за начинаещи, търсещи и хора,...

Йога и Море – ОТМЕНЕНО

Йога и Море – ОТМЕНЕНО

Комплекс  Златни пясъци-гр.Варна Парк хотел Бриз *** 02-05.07.2024г. 5 дни/4 нощувки/8 занятия Ол инклузив Йога практики, плаж, басейн, арт терапия, велоразходки с велосипеди на място, игри и...

АУМ или ОМ – Звукът на Вселената

АУМ или ОМ – Звукът на Вселената

АУМ или ОМ Звукът на Вселената Какво означава АУМ или още казано ОМ? - живота е установен в Бог. Буквите A – асана, У - пранаяма и М - пратяхара, АУМ -  самадхи. Това е съчетание от три звука...

За ПОЛЗИТЕ и ПОЗИТЕ накратко

За ПОЛЗИТЕ и ПОЗИТЕ накратко

За ПОЛЗИТЕ и ПОЗИТЕ накратко   Имаше въпрос в залата: - Защо и как ...?- за разликата от динамичното и статичното практикуване на йога асани. Има мн инфо в нета, тук накратно ще нахвърля накои...